Afschaffing jubelton per 1 januari 2024

Afschaffing jubelton per 1 januari 2024

Het nieuwe kabinet zal per 1 januari 2024 de regeling op grond waarvan eenmalig een bedrag van € 106.671 (2022) belastingvrij kan worden geschonken voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning afschaffen. Deze schenking wordt ook wel de ‘jubelton’ genoemd. Wilt u nog van deze mogelijkheid gebruik maken, dan kan dit dus alleen nog dit (2022) en volgend jaar (2023). Er gelden wel een aantal voorwaarden voor deze schenking, zoals:

 • De schenking moet (grotendeels) gebruikt worden ten behoeve van de eigen woning, bijvoorbeeld voor de aankoop, aflossing van een hypotheekschuld, afkoop van erfpachtrechten, betalen van bouwtermijnen, een verbouwing of onderhoud (waaronder aanleg van de tuin) van de eigen woning;
 • Degene die de schenking krijgt of diens partner moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn;
 • Het bedrag van de schenking moet uiterlijk in het tweede jaar na het jaar van de schenking worden besteed t.b.v. de eigen woning. Wordt dus in 2023 (het laatst mogelijke jaar) geschonken, dan moet het bedrag uiterlijk in 2025 worden besteed aan de eigen woning.

Niet vereist is dat wordt geschonken aan een kind. Er kan ook worden geschonken aan een ander familielid of zelfs aan een derde.

De jubelton kan ook in delen worden geschonken. Deze mag worden uitgesmeerd over een periode van drie (opvolgende) jaren. Gezien de afschaffing per 1 januari 2024 zou u dus zowel in 2022 als 2023 de helft van € 106.671 belastingvrij kunnen schenken. Daarbij geldt dat de laatste termijn in 2023 uiterlijk op de 40e verjaardag van de ontvanger/zijn partner moet worden geschonken. De ontvanger moet het bedrag dan uiterlijk op 31 december 2024 besteden aan de eigen woning.

In de aangifte schenkbelasting moet een beroep worden gedaan op deze eenmalige vrijstelling.

Vermogen in uw huis?

Zou u wel graag een bedrag belastingvrij schenken maar zit uw vermogen bijvoorbeeld vast in uw huis (als overwaarde)? Dan kan mogelijk een nieuwe hypothecaire lening worden aangegaan, waarmee u de schenking kunt doen. Gezien de huidige lage hypotheekrente kan dit extra interessant zijn. De hypotheekrente kunt u niet in box 1 van de inkomstenbelasting in aftrek brengen. Daar staat tegenover dat de hypothecaire schuld uw box 3 vermogen vermindert.

Alternatieven na afschaffing jubelton

Door gebruik te maken van de jubelton kan een deel van uw vermogen tijdens leven belastingvrij worden overgedragen aan bijvoorbeeld uw kinderen. Zou dit vermogen vererven, dan betalen uw erfgenamen hier in de regel erfbelasting over (vrijstelling kinderen erfbelasting 2022 is € 21.559, toptarief erfbelasting 20%).

Welke alternatieven heeft u om na afschaffing van de jubelton een deel van uw vermogen tijdens leven (belastingvrij) te schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen?

 • Aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar kan eenmalig een belastingvrije schenking (bij notariële akte) worden gedaan van € 27.231 (bedrag 2022). Dit bedrag kan geheel naar eigen wens worden aangewend, het hoeft dus niet te worden besteed aan de eigen woning.
 • Aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar kan eenmalig een belastingvrije schenking (bij notariële akte) worden gedaan van € 56.724 als het bedrag gebruikt wordt voor een dure studie.
 • Aan kinderen (ongeacht de leeftijd) kan jaarlijks een bedrag van € 5.677 (2022) belastingvrij worden geschonken zonder bestedingseis. Aan kleinkinderen is dit € 2.274.
 • Als ouder kunt u uw kind ook een (hypothecaire) lening verstrekken. Jaarlijks kunt u een deel van de lening of de verschuldigde rente kwijtschelden.
 • U kunt er ook voor kiezen om aan uw kind een schenking op papier (bij notariële akte) te doen. De schenking wordt dan nog niet daadwerkelijk betaald maar wordt meestal pas opeisbaar na overlijden. De schuldig gebleven bedragen vallen dan niet in de nalatenschap en hierover is dus geen erfbelasting verschuldigd. Houd er wel rekening mee dat jaarlijks daadwerkelijk een bedrag van 6% rente moet worden betaald over het schuldig gebleven bedrag.

Bron: www.smitsvandenbroek.nl

De belangrijkste hypotheekwijzigingen voor 2022

De hypotheekregels voor 2022

De hypotheekregels veranderen elk jaar. Wilt u in 2022 een huis kopen? Of heeft u al een hypotheek? Lees dan wat de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2022 voor u kunnen betekenen.

De belangrijkste wijzigingen in 2022

 

NHG-grens omhoog

Als u een huis koopt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan kan dat tot een bepaald aankoopbedrag. In 2022 gaat de NHG-grens verder omhoog naar € 355.000. In 2021 was dit nog € 325.000. Koopt u een woning met energiebesparende voorzieningen? Dan is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 376.300.

Hypotheekrenteaftrek wordt verder beperkt

In 2022 daalt het maximale verrekentarief waartegen u hypotheekrente kunt aftrekken naar 40%. Dit gebeurt als uw inkomen in box 1 boven € 69.398 ligt en tegen het toptarief van 49,5% wordt belast. Het maximale verrekentarief wordt in 2023 verder afgebouwd en zal dan voor alle belastingbetalers gelijk zijn aan het basistarief in box 1 van circa 37%.

Het eigenwoningforfait daalt

In het eigenwoningforfait staan de fiscale regels over de hypotheekrenteaftrek beschreven. Als huiseigenaar moet u een bepaald percentage van de WOZ-waarde bij uw inkomen in box 1 optellen (eigenwoningforfait). Als peildatum geldt daarbij de waarde op 1 januari van het voorafgaande jaar. Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.130.000 gaat verder omlaag met 0,05%-punt. In 2022 komt het tarief daarmee uit op 0,45%. Is de WOZ-waarde meer dan € 1.130.000 dan blijft de inkomensbijtelling 2,35%.

De WOZ-waarde stijgt

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is tussen de peildata 1 januari 2020 en 1 januari 2021 met ongeveer 7% gestegen. In 2022 wordt een stijging van de WOZ-waarde verwacht van 8,5- 9,5%. (Bron: waarderingskamer.nl) De gemeente gebruikt de WOZ-waarde van uw woning om de hoogte van de gemeentelijke belastingen te bepalen, zoals rioolheffing, waterschapsbelasting en onroerendzaakbelasting (ozb). Daarom is het belangrijk om uw WOZ-waarde goed te controleren en eventueel bezwaar te maken als deze onjuist is vastgesteld.

Minder belastingvoordeel voor mensen met een kleine (of afbetaalde) hypotheek

Heeft u geen of een kleine hypotheekschuld? Dan is uw eigenwoningforfait hoger dan uw aftrekbare kosten, zoals de hypotheekrenteaftrek. Volgens de Wet Hillen heeft u dan recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Deze aftrek wordt sinds 2019 in 30 jaar afgebouwd. In 2022 is nog 86,67% van het positieve verschil tussen de aftrekbare kosten eigen woning en het eigenwoningforfait aftrekbaar; in 2021 was dit 90%. Tot 2048 wordt uw aftrek ieder jaar 3,33% lager. Daarna vervalt uw aftrek helemaal. Omdat u door deze afbouw mogelijk inkomen uit uw eigen woning krijgt, kan het zijn dat u meer inkomstenbelasting gaat betalen.

Strengere regels bij private lease

Private lease bestaat uit twee delen: een financieel en een servicedeel (voor belasting, onderhoud, reparatie en verzekeringen). Tot 1 april 2022 wordt alleen het financiële deel geregistreerd bij het BKR, dit bedraagt 65% van de totale leasesom. Vanaf 1 april 2022 schrijft het BKR alle nieuwe private autoleasecontracten in voor 100% van de totaalsom en niet meer voor 65% van de totaalsom. Hierdoor wordt de volledige werkelijke last meegenomen in de berekening van de maximale hypotheek in plaats van 65% van de last. Deze wijziging kan ervoor zorgen dat u met een private leasecontract in 2022 een lagere hypotheek kunt krijgen dan in 2021.

Bron: www.abnamro.nl

Rookmelders per 1 juli 2022 ook in bestaande bouw verplicht

Rookmelders per 1 juli 2022 ook in bestaande bouw verplicht

76% van de mensen heeft een rookmelder thuis. Jij ook? Vanaf 1 juli 2022 is in iedere woning een rookmelder verplicht. Deze verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwhuizen, maar in de nieuwe wetgeving staat dat ook in bestaande woningen op iedere verdieping een rookmelder moet hangen. Wij vertellen hoe het zit met de regels en mogelijke oplossingen.

De regering heeft het Bouwbesluit dan ook aangepast en rookmelders voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw verplicht gesteld. Daarmee geven zij gehoor aan het advies van onder meer Brandweer Nederland en gemeenten om rookmelders voor iedere woning in Nederland te verplichten. Er is voor 1 juli 2022 gekozen om huiseigenaren voldoende tijd te geven om zich op de aangepaste regels voor te bereiden. Én om te voorkomen dat er bij leveranciers te weinig melders beschikbaar zijn. Want door de verplichting moeten naar schatting miljoenen nieuwe exemplaren worden aangeschaft. Deze verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwwoningen, maar volgens de nieuwe wetgeving moet ook in bestaande woningen op iedere verdieping een rookmelder hangen. Dit geldt voor verblijfsruimtes én besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen gaat.

Eenmalig investeren in rookmelders redt levens

Een rookmelder met een levensduur van 10 jaar kost inclusief batterijen gemiddeld € 30,-, en het plaatsen ervan neemt zo’n 30 minuten in beslag, zo blijkt uit onderzoek. Huiseigenaren van bestaande woningen zijn zelf verantwoordelijk voor het ophangen van rookmelders die voldoen aan de eisen én voor het plegen van onderhoud. Huur je de woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor het ophangen van voldoende werkende rookmelders. De huurder is wél zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de rookmelders.

Bron: www.interpolis.nl

Energielabel woning verplicht

Energielabel woning

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Eigenaren zijn verplicht bij verkoop en verhuur een energielabel beschikbaar te stellen aan de koper of huurder. Deze verplichting geldt ook als eigenaren een nieuwe woning laten bouwen.

Informatie over woning op het energielabel

Een energielabel voor woningen geeft aan:

 • of een woning veel of weinig energie verbruikt (de energieprestatie). Woningen met een A++++-label zijn het energiezuinigst. De minst zuinige woningen krijgen een G-label.
 • hoe de woning energiezuiniger kan worden. Denk aan isolatie van het dak of het plaatsen van zonnepanelen.
 • of de woning makkelijk van het gas af kan.

Voorbeelden energielabel

Op het energielabel staat welk label de woning heeft en hoe lang deze geldig is. Voorbeelden van energielabels A+++ en C staan op rijksoverheid.nl.

Belang energielabel

Het energielabel heeft voordelen voor de eigenaar van het huis, kopers van woningen en nieuwe huurders:

 • Kopers en nieuwe huurders zien direct of een woning energiezuinig of niet zuinig is.
 • Het energielabel geeft kopers en huurders een indicatie van de energierekening.
 • Het energielabel laat met voorbeelden zien hoe een eigenaar zijn huis energiezuiniger kan maken.
 • Het energielabel kan een positieve invloed hebben op de uiteindelijke verkoop- of verhuurprijs van een woning.
 • Een groen energielabel kan de verkoop of verhuur van een woning versnellen.

Nieuw op energielabel: hoe snel kan woning van het gas af

Vanaf 1 augustus 2021 geeft het energielabel ook aan of een woning makkelijk van het gas af kan. En of dak, vloer of ramen nog (extra) isolatie nodig hebben om over te stappen op een elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet. In slecht geïsoleerde woningen heeft een warmtepomp of aansluiting op het warmtenet geen zin.

Het energielabel geeft aan hoe goed een woning is geïsoleerd (zogenoemde isolatieniveau). En hoe dak, vloeren en ramen van een woning optimaal geïsoleerd kunnen worden (zogenoemde streefwaarden). Bij een oude woning liggen de streefwaarden lager dan bij een nieuwe woning. Als een dak, vloer of raam optimaal is  geïsoleerd, vermeldt het energielabel dat het voldoet aan de standaard voor woningisolatie.

Verplicht energielabel

Het energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen en appartementen. Bij sommige woningen of bijzondere gebouwen is een energielabel niet verplicht. Bijvoorbeeld bij een beschermd monument of fabriekshal.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Grote krapte en forse prijsstijgingen op koopwoningmarkt houden aan

Het aanbod te koop staande woningen in de bestaande woningvoorraad is nog niet eerder zo laag geweest dan in het tweede kwartaal van 2021.

Tegelijkertijd trekt het aanbod van nieuwbouwkoopwoningen het laatste anderhalf jaar onvoldoende aan en valt in het eerste kwartaal van 2021 zelfs onverwachts fors terug. De latente vraag naar koopwoningen blijft echter onverminderd groot. Het resultaat is een ongekende krappe koopwoningmarkt en wederom een forse koopprijsstijging.

De vierendertigste Monitor Koopwoningmarkt over het tweede kwartaal van 2021 is woensdag 18 augustus gepresenteerd door het Expertisecentrum Woningwaarde, onderdeel van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Aanbod te koop staande woningen naar historisch dieptepunt

Het aanbod van koopwoningen op de markt van nieuwbouwwoningen en in de bestaande woningvoorraad is al enige tijd aan het afnemen. Dit bemoeilijkt ook de doorstroming vanuit de bestaande koopwoningen. Een deel van de eigenaar-bewoners stelt eventuele verhuisplannen uit of zetten die om in plannen voor verbouwing van de huidige woning.

Daardoor slinkt het te koop staand aanbod van bestaande koopwoningen enorm en bedraagt het aanbod in het tweede kwartaal van 2021 nog maar 40% van het aanbod wat we gewend waren voor de kredietcrisis in 2008.

De vraag naar koopwoningen blijft echter onverminderd hoog, wat een historisch lage waarde op de krapte-indicator (de verhouding tussen het te koop staande woningaanbod en het aantal verkochte woningen) oplevert op de nieuwbouwmarkt en op de markt van bestaande koopwoningen (respectievelijk 2,6 en 1,4).

Koopprijzen schieten verder omhoog in tweede kwartaal 2021

Ook in het tweede kwartaal van 2021 komt er geen einde aan de enorme koopprijsstijging uit het voorliggende kwartaal. De mediane koopprijs volgens de NVM is in het tweede kwartaal van 2021 met 19,9% gestegen (was een stijging van 14,7% in het vorige kwartaal) ten opzichte van een jaar geleden en komt nu uit op € 410.000.

Ruim 60% van de woningen is boven de vraagprijs verkocht, waarbij gemiddeld genomen maar liefst 8,2% meer is betaald dan de vraagprijs. Ook de ontwikkeling van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van het CBS bevestigt de enorme prijsdruk op de koopwoningmarkt.

De PBK ligt 13% hoger dan in het tweede kwartaal van 2020, nadat deze in het vorige kwartaal ook al met 10,3% was opgelopen. Deze fors opwaartse prijsontwikkeling wordt evenwel nog steeds gefaciliteerd door de inkomensontwikkeling, een toenemend eigen vermogen van huishoudens, de historisch lage hypotheekrente, de verruimde criteria voor hypotheekverstrekking en door een in de laatste twee jaar weer oplopend aandeel aflossingsvrije hypotheken. Ondanks deze enorme prijsstijgingen is de verhouding tussen inkomen en woonlasten van recente woningkopers gemiddeld genomen nog steeds gunstig.

Lichte daling verkoop van koopwoningen

Het aantal door de NVM-makelaars verkochte woningen (circa 34.300) in het tweede kwartaal van 2021 komt 11,8% lager uit dan in hetzelfde kwartaal in 2020, waarmee deze jaar-op-jaar mutatie voor het tweede opeenvolgende kwartaal negatief is. Deze dalende trend is dus eerder het gevolg van een gebrek aan aanbod van te koop staande woningen, dan van een verminderde vraag naar koopwoningen.

Op de markt van nieuwbouw-koopwoningen is in iets mindere mate dezelfde ontwikkeling te zien: onvoldoende aanbod leidt tot een beperkte omvang van het aantal verkochte woningen (8.400 in het eerste kwartaal van 2021) en tot aanhoudende jaar-op-jaar prijsstijgingen van de nieuwbouwkoopwoningen.

Deze ontwikkeling is moeilijk te rijmen met de veel omvangrijkere uitbreidingsbehoefte van de woningvoorraad voor de komende jaren. En hoewel het aantal verleende bouwvergunningen en het aantal afbouwgaranties al sinds medio 2019 in een stijgende lijn zitten, zullen de vraag naar en het aanbod van koopwoningen de komende kwartalen nog flink uit balans blijven.

Hypothekenmarkt volgt koopwoningmarkt

De daling van het aantal verkochte woningen blijkt ook effect te hebben op de hypotheekmarkt. Het aantal door HDN geregistreerde hypotheekaanvragen voor de aanschaf van een woning komt in het tweede kwartaal van 2021 uit op 69.300 aanvragen, wat wederom een daling van 12,5% betekent ten opzichte van het vorige kwartaal.

Het aantal hypotheekaanvragen voor bijsluiting of oversluiting van bestaande hypotheken (onder andere voor woningverbouwing en woningverbetering) wel blijft toenemen. Het Kadaster heeft in hetzelfde kwartaal 123.200 nieuwe hypotheken ingeschreven, waarmee dit kwartaalcijfer voor het eerst sinds lange tijd een daling laat zien (-4,2%).
Meer informatie U kunt de kwartaalrapportage van het tweede kwartaal in 2021 hieronder downloaden.
De Monitor Koopwoningmarkt is het resultaat van een samenwerking tussen BKR, Centraal Bureau voor de Statistiek, De Hypotheekshop, Hypotheken Data Netwerk, Nationale Hypotheek Garantie, Nederlandse Vereniging van Makelaars, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, en Vereniging Eigen Huis en wordt gepubliceerd door het Expertisecentrum Woningwaarde van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Bron: NVM.nl

Historisch weinig huizen te koop, prijzen stijgen door

Huizenkopers hebben steeds minder te kiezen. Halverwege het eerste kwartaal stonden er maar 17.500 woningen te koop bij NVM makelaars. Dat is het laagste aantal sinds de makelaarsvereniging in 1995 de cijfers begon bij te houden.

Door het geringe aanbod hebben kopers gemiddeld nog maar keuze uit minder dan twee huizen. En door die krapte blijven de prijzen fors stijgen. In het eerste kwartaal van vorig jaar betaalden kopers gemiddeld 400.000 euro voor een nieuwbouwhuis, inmiddels is dat al opgelopen tot 433.000 euro.

Voor een bestaande woning betaalden kopers in de eerste drie maanden van dit jaar 385.000 euro, 15 procent meer dan vorig jaar. Zo’n grote stijging in een jaar is volgens de NVM de laatste 20 jaar niet meer voorgekomen.

Opsterland en Zuidwest Drenthe

Vooral in een groot deel van Noord-Nederland schoten de prijzen afgelopen jaar omhoog. In regio’s als Opsterland en Zuidwest Drenthe betaalden huizenkopers in het eerste kwartaal van dit jaar al 20 procent meer voor een huis dan een jaar geleden. Het past volgens de makelaars bij de stijgende belangstelling voor “het landelijke gebied”.

Daarmee steken deze regio’s ruim boven de grote steden uit. In Rotterdam, Den Haag en Utrecht stegen de prijzen rond de 15 procent. In Amsterdam bleef de prijsstijging steken op 7 procent. Dat komt met name doordat de prijzen in Amsterdam de laatste jaren al fors gestegen waren, zeggen de makelaars.

“Het is ongekend wat er gebeurt op de huizenmarkt. De lage rente, het enorme woningtekort en de stabiele sociaaleconomische vooruitzichten zorgen voor krapte en jagen de prijzen verder omhoog”, zegt NVM-voorzitter Onno Hoes. “De nood is hoog, een nieuwe minister met een specifieke verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening en wonen is essentieel om het tij te keren”

Bron: www.nos.nl

Starters doen concessies aan woonwensen

Dan maar geen oprit: starters doen concessies aan woonwensen

Het ultieme droomhuis? Een huis met een zonnige tuin, garage en oprit. Maar helaas is dat voor veel starters onbetaalbaar. Veel starters denken dan ook dat ze hun eisen aan zullen passen als ze na tien tot twaalf maanden zoeken nog geen woning hebben gevonden.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van ING. In het eerste kwartaal van 2021 werden 1700 mensen ondervraagd, onder wie 1278 koopwoningbezitters en 422 starters.

Starters vinden de hoogte van de hypotheek, de oppervlakte van het huis, het aantal kamers en de aanwezigheid van een tuin het belangrijkste. Ook vinden zij, in vergelijking tot doorstromers, de afstand tot werk en stad belangrijker. Wensen die starters bereid zijn te laten varen zijn een eigen oprit en een garage.

Eigen geld

Bij de koop van een huis draait alles natuurlijk om geld. Nu overbieden door de krapte op de woningmarkt de standaard is geworden, moet er vaak veel eigen geld ingelegd worden. Een op de drie starters wilde vorig jaar al een huis kopen, maar dat is niet gelukt. Hiermee is het aantal starters dat op zoek is naar een koopwoning in 2021 gestegen naar 46 procent.

De concurrentie stijgt dus, terwijl er niet altijd veel geld op de spaarrekening staat om te kunnen overbieden. Bijna de helft van de starters geeft aan een volledige hypotheek nodig te hebben voor het financieren van een huis, terwijl dit voor doorstromers 38 procent is.

Erfenis

Starters die verwachten hun huis niet volledig te financieren met een hypotheek, maken bij de aankoop van de eerste woning vaak gebruik van eigen spaargeld (84 procent). 15 procent krijgt een onderhandse lening en 9 procent krijgt een gift. Ook 9 procent gebruikt een erfenis.

“We zien in het onderzoek dat veel starters zich voorbereiden op het kopen van een woning door te sparen, maar dat ook een groot deel het geluk heeft dat zij op ondersteuning van bijvoorbeeld ouders kunnen rekenen. Heb je dat niet, dan dreig je buiten de boot te vallen”, zegt Wim Flikweert, Manager Wonen bij ING.

Vrienden

In je eentje een huis kopen is al helemaal lastig. Sommige singles willen dan ook met vrienden een huis kopen.

Flikweert: “Je ziet de bereidheid om een huis samen te kopen, ook buiten de traditionele relaties, toenemen. Van de starters geeft 26 procent aan alleen een huis te willen kopen. 54 procent wil kopen met zijn of haar partner en 13 procent kijkt naar de mogelijkheid om samen met vrienden of collega’s een huis te kopen.”

BRON: RTL Nieuws
https://www.rtlnieuws.nl/economie/life/artikel/5222034/ing-starters-woningmarkt-woonbericht-droomhuis-woonwensen-concessie

Boetes wegens ontbreken energielabel

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft voor 1,1 miljoen euro aan boetes uitgedeeld aan huiseigenaren die bij de verkoop van hun huis geen energielabel hebben aangevraagd. Dat zegt de Inspectie die deze boetes oplegt tegen BNR.

“We hebben ruim 59.000 mensen een waarschuwing gestuurd”, aldus de woordvoerder van ILT. “Daarop heeft een groot deel het energielabel alsnog in orde gemaakt. Uiteindelijk hebben we 2660 boetes opgelegd van 405 euro.”
Vereniging Eigen Huis zegt tegen BNR geen idee te hebben waarom deze groep een boete van ruim 400 euro incasseert terwijl het aanvragen van zo’n energielabel tamelijk snel en eenvoudig is.

Bron: https://www.vastgoedactueel.nl/nieuws/ruim-een-miljoen-euro-aan-boetes-voor-ontbreken-energielabel

Bouwtechnische keuring voortaan standaard in koopcontract woning

In de nieuwe modelkoopovereenkomst voor woningen, die op 1 februari 2018 ingaat, zal naast het voorbehoud van financiering ook een voorbehoud van bouwkundige keuring worden opgenomen.

Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond hebben dit afgesproken met de makelaarsorganisaties NVM, VBO en VastgoedPro. VEH is blij met de stap: “Als de koper het voorbehoud niet wordt gegund, dan is die zich in ieder geval bewust van de mogelijke risico’s die dat met zich meebrengt.”

Het bouwkundig voorbehoud wordt al veel gebruikt door huizenkopers, maar ze moeten nu nog zelf het initiatief nemen om het toegevoegd te krijgen aan het koopcontract. Dat wordt dus omgedraaid: het staat er voortaan standaard in en koper en verkoper kunnen samen besluiten om het voorbehoud te schrappen.

Als bij de aankoop van een huis de modelovereenkomst wordt gebruikt, is het verplicht om in het definitieve contract expliciet duidelijk te maken op welke punten er afgeweken wordt. In het geval van de voorbehouden wordt de tekst in het contract doorgehaald. De organisaties hopen dat dit “het bewustzijn” bij kopers vergroot.

Bewust van risico’s

De VEH verwacht dat het bouwkundig voorbehoud vaker in het koopcontract zal blijven staan. Als de koper dit voorbehoud niet wordt gegund, dan is koper zich daar in ieder geval van bewust en ook van de mogelijke risico’s die dat met zich meebrengt. Met een bouwkundige keuring weet de koper veel beter wat hij koopt, aldus de VEH. Na zo’n keuring heeft de koper inzicht in de staat van onderhoud van het huis en eventuele zichtbare gebreken. Ook wordt in kaart gebracht wat herstel ongeveer zal gaan kosten.