Disclaimer

Al hetgeen is weergegeven op de website van Koopklik B.V., met uitzondering van bepaalde (hyper)links, is eigendom van Koopklik B.V. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koopklik B.V. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website weergegeven informatie wordt door Koopklik B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt.

Koopklik B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar website of van websites die met de website van Koopklik B.V. zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)links. Koopklik B.V. is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Koopklik B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Koopklik website worden aangeboden.

Koopklik B.V. treedt op als zogenaamde “online makelaar”. Dit houdt onder andere in dat Koopklik B.V. niet is betrokken bij bezichtigingen en mogelijk daaruit voortvloeiende (koop/verkoop)onderhandelingen tussen de verkoper en de koper en ter zake aldus ook geen verantwoordelijkheid en / of aansprakelijkheid aanvaardt. Dit betekent dat verkoper en koper zelfstandig verantwoordelijk zijn voor de bezichtigingen en de eventuele (koop/verkoop)onderhandelingen, alsmede voor de uitwisseling en interpretatie van de daarbij uitgewisselde informatie.