Skip to content

De belangrijkste hypotheekwijzigingen voor 2022

Datum:
Autheur:Lex Schreven
Categorieën:Nieuws

De hypotheekregels voor 2022

De hypotheekregels veranderen elk jaar. Wilt u in 2022 een huis kopen? Of heeft u al een hypotheek? Lees dan wat de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2022 voor u kunnen betekenen.

De belangrijkste wijzigingen in 2022

 

NHG-grens omhoog

Als u een huis koopt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan kan dat tot een bepaald aankoopbedrag. In 2022 gaat de NHG-grens verder omhoog naar € 355.000. In 2021 was dit nog € 325.000. Koopt u een woning met energiebesparende voorzieningen? Dan is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 376.300.

Hypotheekrenteaftrek wordt verder beperkt

In 2022 daalt het maximale verrekentarief waartegen u hypotheekrente kunt aftrekken naar 40%. Dit gebeurt als uw inkomen in box 1 boven € 69.398 ligt en tegen het toptarief van 49,5% wordt belast. Het maximale verrekentarief wordt in 2023 verder afgebouwd en zal dan voor alle belastingbetalers gelijk zijn aan het basistarief in box 1 van circa 37%.

Het eigenwoningforfait daalt

In het eigenwoningforfait staan de fiscale regels over de hypotheekrenteaftrek beschreven. Als huiseigenaar moet u een bepaald percentage van de WOZ-waarde bij uw inkomen in box 1 optellen (eigenwoningforfait). Als peildatum geldt daarbij de waarde op 1 januari van het voorafgaande jaar. Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.130.000 gaat verder omlaag met 0,05%-punt. In 2022 komt het tarief daarmee uit op 0,45%. Is de WOZ-waarde meer dan € 1.130.000 dan blijft de inkomensbijtelling 2,35%.

De WOZ-waarde stijgt

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is tussen de peildata 1 januari 2020 en 1 januari 2021 met ongeveer 7% gestegen. In 2022 wordt een stijging van de WOZ-waarde verwacht van 8,5- 9,5%. (Bron: waarderingskamer.nl) De gemeente gebruikt de WOZ-waarde van uw woning om de hoogte van de gemeentelijke belastingen te bepalen, zoals rioolheffing, waterschapsbelasting en onroerendzaakbelasting (ozb). Daarom is het belangrijk om uw WOZ-waarde goed te controleren en eventueel bezwaar te maken als deze onjuist is vastgesteld.

Minder belastingvoordeel voor mensen met een kleine (of afbetaalde) hypotheek

Heeft u geen of een kleine hypotheekschuld? Dan is uw eigenwoningforfait hoger dan uw aftrekbare kosten, zoals de hypotheekrenteaftrek. Volgens de Wet Hillen heeft u dan recht op een extra aftrekpost ter grootte van het verschil. Deze aftrek wordt sinds 2019 in 30 jaar afgebouwd. In 2022 is nog 86,67% van het positieve verschil tussen de aftrekbare kosten eigen woning en het eigenwoningforfait aftrekbaar; in 2021 was dit 90%. Tot 2048 wordt uw aftrek ieder jaar 3,33% lager. Daarna vervalt uw aftrek helemaal. Omdat u door deze afbouw mogelijk inkomen uit uw eigen woning krijgt, kan het zijn dat u meer inkomstenbelasting gaat betalen.

Strengere regels bij private lease

Private lease bestaat uit twee delen: een financieel en een servicedeel (voor belasting, onderhoud, reparatie en verzekeringen). Tot 1 april 2022 wordt alleen het financiële deel geregistreerd bij het BKR, dit bedraagt 65% van de totale leasesom. Vanaf 1 april 2022 schrijft het BKR alle nieuwe private autoleasecontracten in voor 100% van de totaalsom en niet meer voor 65% van de totaalsom. Hierdoor wordt de volledige werkelijke last meegenomen in de berekening van de maximale hypotheek in plaats van 65% van de last. Deze wijziging kan ervoor zorgen dat u met een private leasecontract in 2022 een lagere hypotheek kunt krijgen dan in 2021.

Bron: www.abnamro.nl